Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en werkzaamheden zijn van toepassing de meest recente versie van Algemene voorwaarden Van der Werff Logistics. In aanvulling op de voornoemde Algemene voorwaarden Van der Werff Logistics geschiedt:

  • binnenlands vervoer conform de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  • grensoverschrijdend vervoer conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC.
  • opslag conform Nederlandse Opslagvoorwaarden, steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Op verzoek zenden wij genoemde voorwaarden kosteloos toe.

Door de verscheidenheid van diensten, hanteren wij de volgende algemene voorwaarden:

Disclaimer

Van der Werff Logistics besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet zich er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Van der Werff Logistics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Van der Werff Facilities B.V.. Overname van gegevens van de website is alleen toegestaan na onze uitdrukkelijke toestemming.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Van der Werff Logistics verstrekt, worden opgenomen in de database van Van der Werff Logistics. Deze gegevens worden door Van der Werff Logistics gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de website van Van der Werff Logistics valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

Copyright © Van der Werff Logistics.