Een begrip sinds 1916

Meer dan 100 jaar 
historie in de logistiek

Jouke van der Werff

Jouke van der Werff, van oorsprong een Friese boerenzoon en geboren in Dearsum kwam in 1916 met zijn gezin terug uit Duitsland, waar hij een aantal jaren werkzaam was geweest als bedrijfsleider op een groot veeteelt bedrijf. Door de Eerste Wereldoorlog moest hij vertrekken en kwam met zijn gezin terecht in een voor hem onbekend dorpje Wijtgaard gelegen 7 kilometer beneden Leeuwarden. Daar neemt hij een melkrit over en kwam er daarnaast een handel in fourages en werden aardappelen, bieten en stro vervoerd. Alles ging toen nog met paard en wagen.

De eerste auto

In 1924 deed de eerste auto zijn intrede in het bedrijf, een T-Ford.

Tweede generatie aan het stuur

In 1938 nemen de zonen van Jouke van der Werff, Theo en Sjoerd het bedrijf van hun vader over. Er reden toen 3 wagens in de zaak. Voor de Tweede Wereldoorlog was er veel werk. De wagens werden onder andere ingezet in Leeuwarden bij het laden en lossen van schepen en treinwagons. Op de foto ziet u een Ford veewagen met dubbele cabine.

Tweede Wereldoorlog

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam de bezetter al gauw het wagenpark vorderen om hun expansiedrift te kunnen uitvoeren. één auto, een Chevrolet ging mee. De tweede werd ontdaan van de motor en achter een paard geknoopt. De derde werd uit elkaar gehaald en in de grond verstopt. De auto zou nooit meer zo rijden als daarvoor, vermoedelijk door vochtinwerking. Na de bevrijding kwam het vrachtvervoer langzaam op gang en zette Theo van der Werff het bedrijf, zonder zijn broer Sjoerd, alleen voort.

Legertrucks

Op grote schaal werden door de transportbedrijven direct na de oorlog voormalige Amerikaanse en Canadese legertrucks ingezet die op toewijzing werden verkregen. Gewilde auto’s waren toen de Ford en Chevrolet dumptrucks en daarnaast de GMC’s en de Dodge legertrucks. Deze trucks werden voorzien een bruikbare laadbak en in een normale kleur geschilderd zodat ze enigszins bruikbaar waren voor het normale vervoer. Ook van der Werff is met deze auto’s begonnen, op de foto een Ford dumptruck met de toenmalige chauffeur Jan de Ruiter. Na de Ford zijn er verschillende ex leger Dodge trucks in bedrijf geweest. Deze Canadese trucks waren door betere kwaliteit en model erg gewild bij de transportondernemers. Alle voorkomende goederen werden met deze wagens uitgevoerd zoals: melk, boter, kaas, verhuizingen, vee en vele andere agrarische producten. In 1956 heeft de laatste Dodge benzine truck het bedrijf verlaten. Op de foto een exacte replica van de laatste Dodge met bouwjaar 1942 met DAF aanhangwagen van 1952. Hiermee kon destijds 10 ton worden vervoerd met een maximum snelheid van 60 km per uur.

Vloeiblad

Een van de specialiteiten van van der Werff in de jaren na de tweede wereld oorlog, voor zover je daarvan kon spreken in die tijd, was het verhuizen. Hiervoor werd in die jaren na de oorlog een Ford verhuiswagen ingezet met bouwjaar 1946. Veel verhuizingen in die tijd bestonden uit grote gezinnen die vanaf het Friese platteland elders werk vonden. Onder andere bij Philips in Drachten, Hoogovens in IJmuiden, Amsterdamse trams en de Staatsmijnen in Limburg. In die tijd was dit eigenlijk al een soort emigratie. In de schoolvakanties ging Jouke regelmatig met deze reizen mee, en was dan blij ’s avonds met de verhuiswagen naar eigen huis terug te keren. Voor de promotie van deze verhuisactiviteiten werd een vloeiblad gebruikt (zie foto onder). Deze was vooral bij schoolgaande kinderen een gewild artikel, immers op de scholen werd met inkt geschreven. De verhuistak is reeds vele jaren geleden gestopt, toch kregen we tot voor enige jaren geleden nog wel eens een telefoontje van mensen die na jaren buiten de provincie te hebben gewoond, ons de vraag stelden: “Jullie hebben onze jaren geleden verhuisd en willen graag dat jullie dat weer gaan doen.” In dat geval sturen wij deze mensen door naar een erkend verhuisbedrijf.

Derde generatie neemt over

In de jaren ’60 werd overgeschakeld naar vervoer van bouwmaterialen en werden de verhuisactiviteiten beëindigd, alsmede de handel en het vervoer van vee. Kleinzoon Jouke was inmiddels ook in de zaak gekomen en zou het later overnemen van zijn vader.

DAF serie A

Tussen 1960 en 1970 heeft van der Werff onder andere gereden met de A – serie van DAF. Deze wagens werden geleverd in 100/120/138/145 en 165 PK uitvoeringen. De eerste geleverde DAF was een 100 PK uitvoering in de kleur rood. De tweede werd geleverd in 1962 en was een 120 Pk uitvoering met aanhanger in de kleur blauw. In 1963 werd weer een blauw exemplaar aangeschaft. Om eenheid in het wagenpark te krijgen heeft Theo van der Werff sr op een zondagmorgen de eerst geleverde rode DAF, met de kwast ook blauw geschilderd. Tot 1984 hebben we met deze blauwe kleur gereden waarna we zijn overgegaan naar de huidige twee kleuren metallic. Het vervoer bestond toen voornamelijk uit agrarische produkten zoals aardappelen, meelprodukten en bouwmaterialen. Deze werden allen los verladen (geen pallets) en handmatig geladen en gelost (geen kraan of heftruck). Nog steeds hebben we een DAF uit die tijd en er wordt zelfs nog wel eens een lading stro mee vervoerd.

Verhuizing naar Reduzum

Nadat begin jaren ’70 eerst het terrein in Wytgaard uitgebreid werd, werd in 1973 besloten de zuivelfabriek in Reduzum aan te kopen en verhuisde het bedrijf in de loop van de tijd geheel vanuit Wytgaard naar deze nieuwe locatie.

Grote grensblokkades

In november 1974 werd er actie gevoerd door Nederlandse en Europese chauffeurs tegen de wettelijke invoering van de tachograaf (dient ervoor om de rij- en rusttijden vast te leggen). Dit resulteerde in onder andere grote grensblokkades en verkeersstagnaties. Hoewel ons bedrijf niet actief meedeed aan deze acties kwam er toch een auto van ons bedrijf vast te staan bij de grensovergang Wernhout/Wuustwezel. De auto met een lading pootaardappelen met bestemming Frankrijk en chauffeur Germ van der Sluis kon na drie dagen oponthoud zijn weg vervolgen nadat politie en leger de weg weer vrij gemaakt hadden. Inmiddels zijn de nieuwste auto`s uitgerust met de wettelijke verplichte digitale tachograaf die via de computer op afstand uit te lezen zijn.

Klaas de Boer vervangt radiateur

Op de foto hiernaast is te zien hoe monteur Klaas de Boer in 1975 een radiateur verwisselt. Het betreft hier wagennummer 4. Dit was een DAF 1800 DS met 165 PK. De nummer 4 was aangeschaft in 1965 en was toen dus al 10 jaar oud. De wagens van tegenwoordig zijn kwalitatief veel beter geworden dan de oude generatie. Het vervangen van een radiateur was een veel voorkomende reparatie. Soms al na enkele jaren na ingebruikname. Deze oude vrachtauto’s hadden slechts 165 PK en moesten toen ook al ladingen van 25 tot 30 ton wegslepen. De gemiddelde snelheden lagen dan ook veel lager. Van der Werff had in die tijd circa 12 vrachtauto combinaties, alle uitgevoerd als open wagens. Dit was toen heel normaal en huifopleggers bestonden nog maar nauwelijks. Hiermee werden dan ook alle daarvoor bestemde transporten uitgevoerd.

Scania 111 / Minks Marijnen

De eerste Scania 111 deed in 1976 zijn intrede in het bedrijf wat toen nog gevestigd was in Wytgaard. Deze auto (no. 16) werd geleverd door de Firma Rinsma te Berlikum, nog steeds een vaste leverancier. De eerste Scania was een bakwagen met aanhanger, daarna volgden nog een aantal trekkers. Tot circa 1985 werd met dit type vrachtauto doorgereden. Op dit moment is er nog steeds één exemplaar als nostalgisch object in het bedrijf aanwezig. In die periode werd er onder andere zeer veel gereden voor Minks Marijnen, toen nog gevestigd in Gorredijk. Dit is later overgenomen door Berkel Marijnen in Culemborg en weer later werd dit Electrolux en uiteindelijk Carrier. In die tijd vervoerden we voornamelijk complete koeltoonbanken vooral naar slagerswinkels en later vooral naar supermarkten. Voor dit vervoer hebben we uiteindelijk de kooiaap meeneemheftruck aangeschaft voor het lossen en plaatsen van de soms wel tot 9 meter lange kwetsbare toonbanken. Voorheen gebeurde dit lossen en plaatsen met zeer veel handwerk.

Kerstavond 1976 in Wytgaard

Deze foto is genomen in 1976 op het kantoor in Wytgaard op kerstavond na het werk. Rechtsonderin ziet u een kapotte zuiger van een DAF 2000 DO welke dienst deed als kaarskandelaar. Van links naar rechts: Klaas de Boer, Wiebe Snijder met zoon, Theo van de Werff, Jan Jorna, Jan de Bruin, Jouke van der Werff.

Verhuizing naar Heerenveen

Door het aanleggen van de Rijksweg A32 en het gewijzigde tracé daarvan, verloor Reduzum een belangrijke uitvalsroute naar de ‘grote weg’. Dit noopte het bedrijf om weer te verhuizen, er werd gekozen voor het centraal liggende Heerenveen. In Heerenveen was voldoende ruimte beschikbaar, alsmede een laad- en loskade aan het water. Vlak voor de eeuwwisseling verhuisde men naar Heerenveen en werd de naam gewijzigd van Van der Werff Transport naar Van der Werff Logistics.

Digitalisering

De ontwikkelingen binnen het bedrijf stonden niet stil, zo kwamen er halverwege het eerste decenium boordcomputers in de vrachtwagens. Hiermee was het mogelijk om realtime de status en positie van de vrachtwagens te zien. Nu heel gewoon, destijds nog heel bijzonder. Door te communiceren met het plansysteem, wat al jaren eerder in gebruik was genomen, bereikte het bedrijf een verregaande graad van orderautomatisering.

Vierde generatie

In 2009 nam Theo van der Werff, samen met collega Arjen Tulner, het bedrijf over van zijn vader waarmee de vierde generatie Van der Werff aan het roer van firma kwam te staan. Theo in de functie van operationeel directeur en Arjen in die van commercieel directeur

Certificeringen

Aandacht voor het milieu staat ook hoog in het vaandel, wat in 2010 leidde tot de Lean & Green Award. Nadat eerst een ISO 9001 certificering was behaald, koos men toch voor een meer branchespecifiek kwaliteitssysteem. Van der Werff was het eerste bedrijf dat gecertificeerd werd voor het Keurmerk Transport & Logistiek met de specialisatie bouwmaterialenvervoer (2010).

Overname van Flobbe Transport

Een aanzienlijke overname volgde in 2011 van het in Steenwijk gevestigde Flobbe Transport, sindsdien beschikt Van der Werff over een standplaats aldaar.

Uitbreiding in Heerenveen

Een nieuwe op- en overslagloods verrees, tezamen met een tankstation en wasstraat waar milieubesparend gewassen wordt. Ter gelegenheid van de nieuwbouw werd op 22-9-2012 een open dag gehouden.

Opnieuw uitbreiding Heerenveen

Naast het bestaande terrein in Heerenveen wordt een kavel met daarop een loods mét kantorengedeelte overgenomen. Het loodsgedeelte, 3000m2 wordt gebruikt voor opslag en het kantorengedeelte wordt verhuurd.

Opening vestiging Waalwijk

Samen met de start van 2016 opent Van der Werff Logistics zijn tweede vestiging, in het zuiden van het land. De vestiging in Waalwijk doet dienst als overslagplaats en wordt aangestuurd vanuit Heerenveen.

Overname transport Rotocoat van Thom Mulder

Kort na de opening van de vestiging in Waalwijk wordt een groot deel van de transportactiviteiten van Thom Mulder en zn. overgenomen. Een twintigtal chauffeurs, evenzoveel trekkende eenheden en een veertigtal getrokken eenheden worden overgenomen en ingezet voor klant Rotocoat. Rotocoat is dé specialist in het verzinken van staal en het aanbrengen van beschermende poedercoatings. Van der Werff Logistics ziet de uitbreiding als een mooie aanvulling voor het specialisme “distributie van afwijkende maten”

Verhuizing naar Elshout

Door groei is onze vestiging verhuist van Waalwijk naar Elshout waar wij een veel grotere locatie hebben betrokken om de groei in het Zuiden op te kunnen vangen.

Nieuwe werkplaats

Een nieuwe en veel grotere werkplaats werd gebouwd op locatie It Dok 6a, om de steeds grotere vloot te voorzien van reparaties. Naast dat de nieuwe werkplaats van alle moderne voorzieningen is voorzien, is deze ook volledig klimaatneutraal. Ook is het nu mogelijk om eigen APK-keuringen af te handelen.

Uitbreiding warehouse

Het warehouse in Heerenveen is opnieuw uitgebreid. Er is 5000 m2 aan opslag bij gekomen en 6 extra laad- en losdocks.

Uitbreiding terrein en pand Kimslede te Heerenveen

Het nabij gelegen pand aan de Kimslede in Heerenveen is aangekocht. Hiermee is er wederom uitgebreid in ons opslagcapaciteit en kantoorwerkplekken. Het terrein is bij het bestaande bijgetrokken.

Van der Werff Logistics neemt Henk van der Horst Transport over

Per 1 januari 2021 is transportbedrijf Henk van der Horst uit Hasselt overgenomen. Henk van der Horst Transport uit Hasselt is gespecialiseerd in het bouwmaterialenvervoer waar voornamelijk trailers met meeneemheftrucks voor worden ingezet en het vervoer van betonproducten met binnenladers, open (kraan) trailers en schuinstelling trailers. Het verricht voornamelijk transporten binnen de Benelux. Met deze overname verstevigt de onderneming zijn activiteiten in het bouwmaterialenvervoer. De overname past in de strategie van Van der Werff Logistics om haar marktpositie in dit segment verder uit te breiden. Door deze overname voegt Van der Werff mooie opdrachtgevers in de bouwmaterialen en betonwaren toe die goed passen binnen ons bedrij

Warehouse Heerenveen wederom uitgebreid

Nog geen twee jaar na de vorige uitbreiding was er alweer behoefte aan meer vierkante meters. Wederom is een uitbreiding nodig en zijn er 4.500 m2 aan opslagruimte aan onze bestaande hallen vast gebouwd.

Overname Bas van Ewijk Logistics B.V

Van der Werff Logistics neemt Bas van Ewijk Logistics B.V. te Wijchen over. Met deze overname verstevigt de onderneming zijn activiteiten in het bouwmaterialenvervoer. De overname past in de strategie van Van der Werff Logistics om haar marktpositie in dit segment verder uit te breiden. Bas van Ewijk Logistics B.V. is gespecialiseerd in het transport van volumineuze bouw- en verpakkingsmaterialen waar voornamelijk megatrailers, volumecombi`s en LZV`s met meeneemheftrucks voor worden ingezet. En zijn voornamelijk actief in transporten binnen de Benelux en Duitsland.

Overname Bauwen Roermond

Van der Werff Logistics neemt Bauwen Nederland B.V. over gevestigd in Roermond. Met deze overname verstevigt de onderneming zijn activiteiten in het bouwmaterialenvervoer. De overname past in de strategie van Van der Werff Logistics om haar marktpositie in dit segment verder uit te breiden.