Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes en werkzaamheden zijn van toepassing de meest recente versie van Algemene voorwaarden Van der Werff Logistics. In aanvulling op de voornoemde Algemene voorwaarden Van der Werff Logistics geschiedt:

  • binnenlands vervoer conform de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

  • grensoverschrijdend vervoer conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC.

  • opslag conform Nederlandse Opslagvoorwaarden, steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Op verzoek zenden wij genoemde voorwaarden kosteloos toe.

Door de verscheidenheid van diensten, hanteren wij de volgende algemene voorwaarden: