KEURMERK GOEDERENVERVOER

Keurmerk Transport & Logistiek

Kwaliteit, iedereen heeft er een beeld bij, maar wat er mee wordt bedoeld verschilt van persoon tot persoon en van bedrijf tot bedrijf.

Van der Werff Logistics wil als logistieke partner voldoen aan de wensen van haar klanten. Onze uitdaging is om goederen op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats af te leveren of op te slaan zonder schade met representatief transportmaterieel en bekwame gecertificeerde medewerkers.

Het Keurmerk Transport & Logistiek is een overkoepelend keurmerk voor het goederenvervoer over de weg en is gebaseerd op het bekende managementmodel van het Instituut voor Nederlandse Kwaliteit (INK). De eisen die het keurmerk stelt zijn samengesteld aan de hand van de negen managementaandachtsgebieden van het INK-model. Deze aanpak waarborgt continue kwaliteitsverbetering voor en door keurmerkhouders. Verbeteren is een race zonder einde en het Keurmerk helpt daarbij.

Het borgen van kwaliteit ligt besloten in:

  • Zeggen wat je doet, dit is vastgelegd in een handboek

  • Doe wat je zegt, dit is vastgelegd in procedures

  • Bewijs dat je doet wat je zegt, dit is vastgelegd in registratieformulieren

Specialisatie Bouwmaterialenvervoer

Het Keurmerk is uitgebreid met de Specialisatie Bouwmaterialenvervoer, waarin specifieke eisen zijn opgenomen die van belang zijn voor de klanten van bouwmaterialenvervoerders. Met het formuleren van de Specialisatie Bouwmaterialenvervoer is zoveel mogelijk rekening gehouden met de Arbocatalogus en VGM Checklist Aannemers (VCA).De specialisatie kan alleen behaald worden in combinatie met het Keurmerk Transport & Logistiek. Het basisniveau van het keurmerk komt overeen met de eerste dimensie (voorheen kwaliteitsfase) uit het INK-managementmodel, te weten; activiteit. Bedrijven die de specialisatie behalen voldoen daarmee tegelijk aan de tweede dimensie, de procesgeoriënteerde fase uit het INK-managementmodel. De aanvrager van de specialisatie kan hiermee aantoonbaar voortbouwen op het basiskwaliteitsniveau dat is geregeld in het keurmerk.

Bekijk het keurmerk Transport & Logistiek van Van der Werff Logistics